Tin tức

  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Thông tư này quy định việc sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng. Vật liệu xây không nung bao gồm

  • Vì sao có sự xuất hiện của keo dán gạch? Nếu trước đây, khi gạch được dùng để lát thường là những loại gạch bông hút nước, thì việc sử dụng hồ dầu sẽ dễ dàng giúp gạch kết

  • Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung đến năm 2020 với mục tiêu phát triển sản xuất và sử dụng loại vật liệu này thay thế gạch đất sét nung đạt tỷ lệ 20-25%

  • Hướng dẫn thi công gạch không nung (block) Trong các công trình thì loại gạch không nung này chiếm tỉ trọng lớn nhất. Loại gạch này thường có cường độ chịu lực tốt (trên 80

  • Sử dụng gạch không nung có thể giúp tiết kiệm khoảng 1.000 ha đất nông nghiệp/năm (17/01/2017 2:18:20 PM) Việc sản xuất gạch không nung thay thế dần gạch đất nung sẽ giúp g

  • Lý do nên sử dụng gạch không nung (block) để xây nhà (06/01/2017 3:54:45 PM) Khi chuẩn bị vật liệu xây dựng để thi công cho ngôi nhà của mình, tại sao chúng ta thường được

  • Ngày 17/4, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 09/CT-UBND về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Contact us now for a free quote on your project