Chỉ thị về tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung

Chỉ thị về tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung

Ngày 17/4, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 09/CT-UBND về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

UBND tỉnh yêu cầu đối với nhà đầu tư, nhà thầu khi lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng phải chú ý đến ưu tiên sử dụng vật liệu xây không nung theo quy định. Tại thành phố Buôn Ma Thuột và thị xã Buôn Hồ và các huyện phải sử dụng 100% vật liệu xây không nung.

Sở Xây dựng tăng cường rà soát điều chỉnh quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng đến năm 2020 và định hướng đến 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Phối hợp Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, các ngành chức năng liên quan trong việc lập kế hoạch hỗ trợ đối với đơn vị sản xuất gạch thủ công khi chuyển đổi công nghệ sản xuất, phổ biến công nghệ, tiêu chuẩn, lợi ích và khuyến khích chuyển đổi sang gạch xây không nung.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi để khuyến khích doanh nghiệp đăng ký đầu tư sản xuất vật liệu xây không nung. Cục Thuế tỉnh nghiên cứu và tham mưu UBND tỉnh tăng cường biện pháp quản lý chống thất thu từ hoạt động khai thác đất, sản xuất, tiêu thụ gạch ngói thủ công trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: https://daklak.gov.vn/

No Comments

Post A Comment